tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Ústecký kraj připravuje zpravodaj pro národnostní menšiny

Stane se průřezem jejich zkušeností, vnímání většinové společnosti a vzájemného soužití, chybět nebudou ani stanoviska velvyslanců zemí s nejpočetněji zastoupenými menšinami. Zpravodaj vyjde péčí Ústeckého kraje ještě před obdobím letních dovolených a jeho první číslo by mělo založit dlouhodobější tradici. 

Na snímku zprava Pavel Vodseďálek, předseda Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje a člen výboru Jiří Morštadt. 

 

Text a foto: Metropol