tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Předseda finančního výboru Jiří Morštadt pozitivně hodnotí vývoj v organizacích řízených městem

Ústí nad Labem – Včera se konalo letošní 7. pravidelné zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Na programu byla kontrolní činnost a představení strategie významných městských organizací, a to dopravního podniku a městských služeb.

Koncepci, ekonomiku a hospodářské výsledky dopravního podniku představil ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem Ing. Radek Chobot. Pod jeho vedením a ve spolupráci s představenstvem došlo k výraznému zlepšení většiny ekonomických parametrů a zároveň k výrazné modernizaci vozového parku. Dále, podle zprávy ředitele, se podnik zaměřuje na čistotu a bezpečnost uvnitř vozidel MHD. Členové finančního výboru jednomyslně schválili koncepci řízení a v diskusi bylo zodpovězeno mnoho dotazů, důležitých pro občany města.

Strategii Městských služeb města Ústí nad Labem prezentoval Ing. Miroslav Harciník. Také v této organizaci, řízené statutárním městem je patrný dobrý hospodářský vývoj, jasná koncepce a strategie s cílem kvalitní péče o městský majetek. V diskusi byly představeny koncepce péče o městský stadion, veřejná koupaliště, parkovací systém a další oblasti, spadající pod MS. Předseda finančního výboru Jiří Morštadt a jeho členové pozitivně přijali koncepci ředitele Harciníka a věří, že s činností městských služeb budou obyvatelé Ústí nad Labem spokojeni.