tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem Jiří Morštadt: Jak to vidím já

Na základě připomínek a přání mých voličů, kterým za ně i spolupráci i touto cestou děkuji, se podrobně věnuji problematice hazardu v krajském městě. Pečlivě jsem se seznámil se stanovisky občanů včetně krajních odpůrců jakýchkoli loterií, s poznatky z kontrol strážníků městské policie, osobně jsem některé herny navštívil a vyslechl postoje jejich zaměstnanců i členů Unie herního průmyslu. Převážná většina z nich má stanovené a ve vlastním zájmu dodržuje přísné podmínky včetně věku hráčů. Znám postoje psychiatrů a psychologů napříč Ústeckým krajem, kteří gamblerství považují za podobný patologický jev jako je užívání drog či alkoholismus a je ho potřeba léčit. Mluvil jsem i s lidmi, kteří této chorobné závislosti zcela propadli, zničili život sobě i svým blízkým a dnes jsou na okraji společnosti. Zajímám se také o řešení situace v ostatních krajích, městech a obcích v rámci České republiky, kde v tomto odvětví pracuje na 60 tisíc lidí. To není malý počet, najít pro ně ze dne na den jiné zaměstnání by rozhodně nebylo jednoduché. Jako předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem rovněž vím, že do rozpočtu města plyne každoročně z VHP a jiných technických herních zařízení, povolených Ministerstvem financí, a ze správních poplatků za vydaná povolení přes 51 milionů korun, které zastupitelé rozdělují zpátky ve prospěch Ústečanů, většinou do sportovního a kulturního vyžití.

Jak to tedy na základě dosud shromážděných poznatků vidím já? Jakýkoli hazard určitě nepokládám za něco, co může někomu prospět. Striktní zákazy - dokonce v rovině trestního zákoníku - viz například distribuce, prodej a užívání drog ale nepřinesly vyřešení problému. Podle statistických údajů spotřeba narkotik naopak roste a na léčení narkomanů vynakládá společnost nemalé prostředky. Myslím si, že provozování loterií, které náš stát uznává jako regulérní podnikatelskou činnost, má mít přesně stanovené podmínky. A protože stát toto neřeší, na jejich specifikaci v rámci města Ústí nad Labem bych se, pokud obhájím svůj mandát zastupitele i pro další volební období, rád aktivně podílel. Znovu se budu, po vzoru jednoduché ankety, kterou připravilo krajské město Zlín, ptát voličů na jejich názory, do diskuse zapojím provozovatele VHP i odborníky a společně budeme hledat a věřím, že také najdeme rozumné řešení.