tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Jiří Morštadt: Věřím, že metaverse je blízká budoucnost médií

Jaký je podle vás vývoj médií v posledních letech?
Média za posledních pár desítek let prošla obrovským posunem, co se týče rozsahu a hlavně technologií. Ještě nedávno u nás bylo jen pár televizí, dva nebo tři celostátní deníky, ale v krátkém časovém úseku vzniklo mnoho soukromých televizních stanic, velká vydavatelství a  mediální domy. Mediální skupiny jsou dnes v rukách nejvlivnějších subjektů. Je zde bezesporu posun z  tištěných médií do médií elektrizovaných, mnohem víc jsou dnes média technická a daleko více diverzifikovaná. Mnoho lidí tráví v  současné době alespoň dvě hodiny denně na sociálních sítích. Jejich vliv je velký, stávají se samy o sobě médiem. Tím vznikají nové možnosti pro fyzické osoby, jako jsou influenceři. Díky sledovanosti je i jejich vliv už dnes podstatný.

Jste v  čele mediální skupiny METROPOL Group a.s. a  spolu se společností IPC, a.s. připravujete nové projekty v oblasti digitálních médií. Jaké jsou vaše vize?
V současné době vydáváme noviny, časopisy, máme nové televizní studio v Praze, v Jindřišské 16, kde dříve sídlila Československá televize. Na této legendární adrese vzniklo moderně vybavené digitální studio. Spustili jsme zkušební provoz online streamové televize. Všechny naše projekty jsou nastaveny na digitalizaci a  maximální technologický rozvoj. V  časopisech i  tištěných novinách máme připravené zajímavé digitální metaverse, kde čtenářům a inzerentům nabídneme nejnovější technologie. Pomocí mobilních aplikací budou moci čtenáři přejít z tištěných médií do digitálního světa, čímž se jim zněkolikanásobí možnost získání informací nejen přes tištěné produkty, ale především přes digitální technologie. Když čtenář zahlédne v časopisu např. automobil, bude moci sledovat přes metaverse jeho parametry, s  ním spojená videa, odkazy na další stránky a  další užitečné informace. Už dnes lidé často utíkají ze světa reality do metasvěta, v  rámci kterého můžete jít ještě dál za hranice lidské fantazie. Zakoupíte si virtuální oblečení, auto i dům. Zanedlouho nastoupí nová dimenze, kdy budeme moci prožívat dovolenou v Dubaji nebo vidět podmořský svět z obýváku panelového domu. Naše vydavatelská skupina METROPOL na tento trend reaguje, do této technologie jsme investovali velké prostředky, máme kvalitní vývojáře, kteří pracují na tištěných časopisech i mobilních aplikacích. Věříme, že právě metaverse je budoucnost médií.

Vy jste známý producent Czech Fashion Weeku, prestižní akce pod záštitou ministerstva kultury, premiéra i  prezidenta republiky. Jakou formou na vás působí digitální svět v tomto ohledu?
Co se týče módního průmyslu, jdeme v  současné době cestou kombinovanou, kdy propojujeme digitální systémy, jako velkoplošné obrazovky a  online přenosy, s  realitou. Ukazujeme lidem reálné modelky a modely, reálnou módu, kterou si člověk může zakoupit a nosit. Přímý kontakt módy a  designu s  konečným uživatelem a  fanouškem módních trendů je pro nás důležitý. Aktuální digitalizaci vnímáme, ale snažíme se lidem nabídnout i  přímý zážitek ze živé společenské akce. V této oblasti se snažíme propojit lidi jak prostřednictvím přímých kontaktů, tak prostřednictvím moderních technologií. A myslím, že se nám to daří.