tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Jiří Morštadt: Jak se žije v redakcích

 Jak nyní pracují vaše redakce?
V  letošním roce jedeme převážně online z  domovů, vydavatelství teď řídím často prostřednictvím telefonátů, mailů a videokonferencí. Jinak to prozatím nejde. Redaktorům chybí sociální kontakt s lidmi, neděláme reportáže ani přímé rozhovory s  osobnostmi celé škály života společnosti tak, jako tomu bylo před koronavirem. Více omezená je i  účast na  tiskových konferencích všech institucí. Co se obchodů týče, abychom noviny vůbec mohli vydávat a  distribuovat, je situace obdobná. Pro nás, kteří jsme zvyklí denně se pohybovat a  přemisťovat po obcích, městech i krajích, je tohle opravdu složitější záležitost.

 Jak si letos vydavatelství stojí ekonomicky?
V  téhle době se opíráme především o naše dlouhodobé obchodní partnery, kteří nás podporují, a to nejen prezentací v novinách, ale i při realizaci společenských a kulturních projektů, které tradičně připravujeme. Za  to jim patří náš obrovský dík. Také díky nim se nám v  době rozvolnění epidemiologických opatření v srpnu podařilo uskutečnit 4. ročník velkolepé módní show Czech Fashion Week 2020 na kolonádě v  Teplicích, kterého se osobně zúčastnilo více než pět set lidí, a  prostřednictvím přímého přenosu program zhlédly statisíce diváků. Byla to prakticky jediná větší letošní akce, které každoročně pro veřejnost pořádáme.

 Jakou formou se nyní noviny dostávají ke čtenářům?
Taky trochu hůř. Pro čtenáře vydáváme noviny zdarma, zavážíme je do  několika set vlastních stojanů především tam, kde je velká koncentrace lidí, například do  obchodních center, nemocnic, administrativních budov, či knihoven. Jak to tam vypadá teď, všichni víme. Pokud se k nim naši čtenáři nedostanou v tištěné podobě, mohou si je prohlédnout na našich webových stránkách www.tydeniky.cz

 Uvažujte tedy o kompletním přechodu do elektronického světa?
Zatím ne. Metropol má zažitou tradici v tištěné podobě, vychází již od roku 2007. Úvahy jsou zatím v rovině jednání s tradičními vydavateli ve snaze spojit síly a ušetřit tak výrobní a distribuční náklady. Věřím, že se nám podaří jednání zdárně ukončit ještě letos. V této době se ukázala potřeba více se věnovat práci v oblasti elektronických médií, a to také máme i my v úmyslu. Určitě se dál chceme systematicky věnovat a  regionálně rozšiřovat projekty, jakými jsou například Czech Fashion Week, Osobnost roku Ústeckého a Libereckého kraje, Nejlepší sportovec junior, Top Model of the Year a dalším novým, protože nápady nám naštěstí zdaleka ještě nedošly. Věřím, že se současná situace brzy zklidní a budeme je všechny moci opět realizovat.

 Prozradíte, s kým z vydavatelů jednáte a jak jste daleko?
Dnes ne. Ještě pracujeme na mnoha zlepšeních v oblasti distribuce, grafiky a výroby. Nový projekt čtenářům představíme společně v závěru letošního roku.

Připravila: L. Richterová, foto: Daniel Šeiner