tel: +420 602 284 453
morstadt@tydeniky.cz

Jiři Morstadt, článek z tisku k problematice národnostních menšin, červen 2014